ForsideVIDEN OM BØRN I BUSSEN

VIDEN OM BØRN I BUSSEN

Hvordan sikres børn i bussen? Der er både formelle regler, gode råd og procedurer, der sikrer, at børnene kan transporteres sikkert i bussen.

02-06-2016


Busser med og uden sikkerhedsseler
Sikkerhedsselen er en vigtig færdselssikkerhedsmæssig foranstaltning i bussen – som i alle andre køretøjer. Ikke alle busser er dog udstyret med sikkerhedsseler.

  • Busser hvor det tilladte antal ståpladser udgør 20 pct. eller mere af det højst tilladte passagerantal, og som alene godkendes til rutekørsel er fritaget for kravet om seler.
  • Turistbusser indregistreret første gang før den 1. oktober 1999 er ikke omfattet af kravet om sikkerhedsseler.

Alle øvrige busser skal være udstyret med sikkerhedsseler på alle pladser. Det er i visse tilfælde muligt at eftermontere sikkerhedsseler i busserne. Her skal selve selen være godkendt ('E'-mærket eller 'e'-mærket) og selve monteringen skal ske efter nærmere retningslinjer fra busfabrikanten.

Reglerne – Hvad siger færdselsloven?
Hvis en siddeplads i en bus er forsynet med en sikkerhedssele, skal denne som udgangspunkt benyttes under kørslen (FL § 80, stk. 1). Denne regel gælder for alle - både børn og voksne.

  • Børn under 3 år skal dog ikke fastspændes i sikkerhedssele, når de transporteres i bus. Dette begrundes med, at det ikke er forsvarligt at lade børn under 3 år anvende voksensikkerhedssele. Godkendt sikkerhedsudstyr kan benyttes, hvis det forefindes, men det er ikke et krav.
  • Børn på 3 år og derover med en legemshøjde på under 135 cm skal anvende sikkerhedssele eller andet godkendt sikkerhedsudstyr, i det omfang siddepladsen er forsynet hermed (FL § 80, stk. 4).
  • Børn over 135 cm skal benytte den sædvanlige sikkerhedssele.

Uanset hvad skal både sikkerhedsseler og eventuelt sikkerhedsudstyr være godkendt. Det forhold, at bussen – f.eks. på grund af registreringsdatoen - ikke er omfattet af kravet om sikkerhedsseler bevirker ikke, at man kan benytte ikke-godkendt udstyr.

Hvem har ansvaret i bussen?
Udgangspunktet er, at chaufføren som fører af bussen har ansvaret for, at børn under 15 år benytter sikkerhedsselen eller sikkerhedsudstyr i henhold til reglerne. Dette formelle ansvar er opfyldt, hvis siddepladserne er forsynet med et piktogram, der fortæller, at selerne skal benyttes eller, at chaufføren på anden vis (orientering fra chaufføren, orientering fra ledsagende person, audiovisuelt) sikrer, at børnene kender til kravet om seler. I praksis vil det dog ofte være nødvendigt at være flere voksne i bussen til at hjælpe og holde øje med børnene.

Hvor mange børn må befordres i bussen?
Som udgangspunkt må der ikke befordres flere personer, end det antal sidde- og ståpladser, bussen er godkendt til. I busser hvor det tilladte antal ståpladser udgør 20 pct. eller mere af det højst tilladte passagerantal, og som anvendes til rutekørsel, må der må der dog ses bort fra børn på 4 år eller derunder, og 3 børn i alderen 5 til og med 12 år regnes som 2 voksne personer.

Må der stilles krav om fastspænding af børn?
Kommuner, institutioner, skoler og/eller forældre kan naturligvis stille krav om, at børnene transporteres i busser med sikkerhedsseler. Det sker ofte. Hvis kravet opstår som et nyt krav eller ønske i forbindelse med en igangværende kontrakt om buskørsel, må man forhandle sig frem til en løsning.

Alle skal benytte selerne
Når en bus er forsynet med sikkerhedsseler, skal de benyttes, med mindre man befordres i busser eller bybusser, der er indrettet med mindst 20 pct. ståpladser og anvendes til rutekørsel. Det gælder både børn og voksne. Et godt sted at starte er derfor, at alle – også de voksne – ifører sig sikkerhedsselen, så snart de har taget plads i bussen.


Links
www.trafikstyrelsen.dk - Syn og Køretøjer - Trafikstyrelsen om Syn og køretøjsregler
www.sikkertrafik.dk- Råd og Viden - Busser - Rådet for Sikker Trafik om børn i bussen
www.retsinformation.dk – Bekendtgørelse om særlige krav til busser