ForsideKollektiv trafikBussen skal hurtigt frem

Bussen skal hurtigt frem

Vejregelgruppen ’Kollektiv trafik på veje’ har fået specialisterne hos Via Trafik og MOE/Tetraplan til at undersøge fem store projekter om busfremkommelighed. For kan det betale sig at få bussen hurtigere frem? Det skal samfundsøkonomiske analyser forsøge at give et svar på.

01-07-2016
Foto: Colourbox

Tankegangen bag en samfundsøkonomisk analyse er, at man prøver at tage højde for alle påvirkninger fra det analyserede projekt. Tid og gevinsten ved at de rejsende kommer hurtigere frem spiller en stor rolle – de såkaldte brugereffekter. Hvis mange busrejsende opnår reduktioner af deres rejsetid på buslinjen, giver det positivt udslag i den samfundsøkonomiske analyse. Omvendt trækker det ned, hvis busfremkommeligheden gennemføres på en måde, der går hårdt ud over biltrafikken og bilisternes rejsetid.

Projekterne har givet gevinst

De fem projekter der tilsammen er repræsentative for busfremkommelighedsprojekter i Danmark, vurderes alle at give god samfundsøkonomisk gevinst. Men gevinsterne er af forskellig størrelse og forskellige årsager. Alle projekter giver driftsbesparelser på driften af bustrafikken. Bussen kommer simpelthen hurtigere frem, og man kan få flyttet flere passagerer med færre busser på kortere tid. Tre af projekterne er gennemført med ret små anlægsomkostninger, mens to af projekterne har gavnet både buspassagererne og bilisterne. Alle fem projekter viste sig at være yderst rentable, og har en intern rente mellem 8% og 105%. Finansministeriet anbefaler, at projektet der besluttes, har et samfundsøkonomisk afkast på mere end 4%. Det er med andre ord svært ikke at blive begejstret over resultaterne.

I det nyeste nummer af Busmagasinet, som netop er på gaden, kan du læse meget mere om undersøgelserne og få svar på hvordan man får succes med et busfremkommelighedsprojekt.

Busmagasinet juli 2016: Veje og kollektiv trafik er ikke modsætninger