ForsideHandicap- og specialkørselPilotkursus: Vær med til at sætte dagsordenen for fremtidens flextrafik

Pilotkursus: Vær med til at sætte dagsordenen for fremtidens flextrafik

På vegne af trafikselskaberne i Danmark gennemfører Nordjyllands Trafikselskab et pilotkursus for en ny uddannelse målrettet flextrafikken.

07-09-2018

Uddannelsen består af fire moduler og er målrettet vognmænd, driftsansvarlige og/eller personaleansvarlige hos taxivognmandsforretninger, der udfører flextrafik. Formålet er at give målgruppen et kompetenceløft indenfor branche- og forretningsforståelse, IT- og økonomiforståelse, kommunikation og samarbejde samt service og kvalitet. Alt sammen tilpasset flextrafikbranchen.

Som deltager på det allerførste forløb får du mulighed for at sætte dit aftryk på den uddannelse, der i fremtiden forventes at indgå som kontraktkrav i udbuddet om flextrafik. Det vil naturligvis også være en fordel at få certificeringsbeviset for uddannelsen før alle andre.

Pilotkurset består i første omgang af modul 1 og 2, der afvikles hos AMU Nordjylland i Aalborg i september/oktober 2018. Pilot af modul 3 og 4 forventes gennemført i starten af 2019.

Nordjyllands trafikselskab søger kursister til piloten, og alle vognmænd er meget velkomne til at melde sig til. Hvis du stiller din tid til rådighed, er alt betalt (kursuspris, kost og logi). Her er dog kun få pladser ledige, så det handler om at slå til hurtigt.

Kursusdage
Modul 1 afvikles: 17/9 - 21/9 2018
Modul 2 afvikles: 8/10 - 10/10
                         15/10 - 16/10
                         23/10 - 24/10 2018

Undervisningstid
Mandag: kl. 10.00 - 17.24
Tirsdag - fredag: kl. 08.00 - 15.24

Du kan høre mere om pilotuddannelsen og tilmelding hertil hos:
Heidi Livoni, Nordjyllands Trafikselskab
Tlf. 2023 3040, HL@ntmail.dk.

Nick H. Kjeldsen, Sydtrafik
Tlf. 2491 0657, nkj@sydtrafik.dk

Læs mere her.