ForsideOm osOm Danske Busvognmænd

Om Danske Busvognmænd

26-04-2018


Foreningens formål
Danske Busvognmænd (DB) er den faglige brancheforening for busvognmænd i Danmark.

Foreningen DB blev dannet ved fusionen den 1. januar 1999 mellem Landsforeningen Danmarks Bilruter (LDB) og Turistvognmændenes Landsforening (TL).

Danske Busvognmænd repræsenterer i dag ca. 270 busvognmænd, der råder over knap 5.000 busser.

I henhold til foreningens vedtægter har Danske Busvognmænd til formål at varetage medlemmernes økonomiske, faglige og sociale interesser og rettigheder ved forhandling og samarbejde med myndigheder og andre erhvervsorganisationer i ind- og udland for derved at sikre de bedst mulige betingelser for medlemmernes udøvelse af deres erhverv. 

Udover at varetage busvognmændenes erhvervspolitiske interesser kan foreningen tilbyde brancherelevant information, rådgivning og vejledning samt forskellige medlemstilbud.

Foreningens struktur
Med en vedtægtsændring på Årsmødet den 8. november 2003 besluttede foreningens medlemmer, at foreningens skulle bygges op med både en kreds- og en sektorstruktur. Kredsene er delt op i Kreds 1 (Nordjylland), Kreds 2 (Midt-, Sønderjylland og Fyn) og Kreds 3 (Sjælland, Lolland, Falster). Alle medlemmer tilhører derudover en eller flere fagsektorer, der består af rutekørsel, turistbusser og special- og handicapkørsel. 

Foreningens overordnede ledelse varetages af Hovedbestyrelsen der består af 7 personer. Landsformanden, der er valgt direkte på Årsmødet, er formand for Hovedbestyrelsen. Derudover består hovedbestyrelsen af formanden for hver af de 3 kredse og sektorudvalg. Således er der gennem valgsystemet sikret en demokratisk repræsentation af foreningens medlemmer fordelt på både geografi og forretningsområder samt en overordnet koordinering af arbejdet i de 3 kredse og de 3 sektorudvalg.

I menuen til venstre kan man få et overblik over de personer, der i øjeblikket arbejder i Danske Busvognmænds Hovedbestyrelse, kredse og sektorer.