ForsideHandicap- og specialkørselLøn- og arbejdsforhold sikres med ny taxilov

Løn- og arbejdsforhold sikres med ny taxilov

Et flertal uden om regeringen bestående af S, DF, EL, ALT og SF stemte i dag (7/12) for Enhedslistens ændringsforslag til taxiloven vedrørende krav til løn- og arbejdsvilkår i taxibranchen.

07-12-2017

Det betyder, at den tidligere formulering i lovteksten – som efter Højestrets Nortra-dom viste sig at tillade enhver overenskomst i vejtransporten indgået af to parter – erstattes af en formulering, som kræver, at indehavere af en tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring i personbil følger en overenskomst ”indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark.”

Den nye taxilov sætter således en effektiv stopper for den retstilstand, der længe har betydet social dumping og spotpriser som følge af de indholdsløse overenskomstbestemmelser i lovteksten. Fra talerstolen i Folketinget lød det fra transportordfører Kim Christiansen:

”Vi har efter moden overvejelse besluttet at stemme ja til Enhedslistens ændringsforslag. Vi kan ikke leve med de forhold, der er for især flextrafikchauffører rundtomkring i Danmark. Vi taler meget social dumping med hensyn til østeuropæiske arbejdere i Danmark. Men her har vi altså danske arbejdere, som er udsat for social dumping, fordi kommunerne ikke ønsker at betale den pris, det reelt koster. Så vi støtter ændringsforslaget.”

Et stort skridt i den rigtige retning

I Danske Busvognmænd er man tilfredse med, at lovgiverne endelig får gjort noget ved overenskomstspørgsmålet på taxiområdet:

”Det har langt fra været tilfredsstillende med den retstilstand, der fulgte af Nortra-dommen, og som har betydet uacceptable lønninger og arbejdsforhold i særligt flextrafikken,” udtaler Michael Branner, chefkonsulent i Danske Busvognmænd. ”Vi er derfor tilfredse med, at lovgiverne endelig er blevet enige om en formulering i lovteksten, som skaber et mindstemål for, hvorledes der skal aflønnes i forhold til taxiloven,” afslutter Michael Branner.

Fakta: Ændringsforslag som vedtaget ved 2. behandling

”Krav til løn- og arbejdsvilkår § 10: Indehaveren af en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport skal følge de bestemmelser, der sikrer de ansatte løn, herunder særlige ydelser, samt arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.”

Lovforslaget er sat til 3. behandling 14. december og forventes fortsat at træde i kraft 1. januar 2018.