ForsideTuristbuskørselKurser i nye standarder for miljø- og arbejdermiljøcertificering

Kurser i nye standarder for miljø- og arbejdermiljøcertificering

Sæt kryds i kalenderen den 9. og 16. januar! Her afholder Danske Busvognmænd i samarbejde med Mette Heide fra QHSE Group kursus om de opdaterede ISO-standarder inden for miljø (ISO 14001) og arbejdsmiljø (ISO 45001).

19-10-2018

På kurset vil varetagelsen og den løbende behandling af systemerne blive gennemgået – særligt med henblik på afvigelsesbehandlinger, risici og ledelsens engagement i systemerne, som er blevet et skærpet krav.

Miljøledelsessystemet ISO 14001 vil blive gennemgået om formiddagen, mens interesserede kan supplere med arbejdsmiljøledelsessystemet ISO 45001 om eftermiddagen.

”Mange vognmænd har taget ledelsessystemerne til sig. Men vi konstaterer på de årlige audits desværre også en række fejl om mangler, som jeg håber, vi i fremtiden kan undgå,” udtaler Mette Heide fra QHSE Group.

Kurset vil finde sted på Sjælland den 9. januar og i Jylland den 16. januar 2019 og kan tilmeldes via de to links nedenfor. Kurset retter sig mod busvirksomheder, der er miljø- eller arbejdsmiljøcertificeret. Kursets gennemførelse afhænger af antallet af tilmeldte.

Tilmelding den 9. januar 2019 i København

Tilmelding den 16. januar 2019 i Aalborg