ForsideArrangementerKreds 1 - Generalforsamling

Kreds 1 - Generalforsamling

22-02-2018 Tilmelding

Der indkaldes herved til ordinær kredsgeneralforsamling i Danske Busvognmænds kreds 1. Til generalforsamlingen fremlægges følgende:

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Kredsformandens beretning samt orientering fra sektorudvalgene
  3. Forelæggelse af kredsregnskab
  4. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter, på valg er Niels Erik Poulsen, Mønsted Turistbusser, Poul Svendsen, Sydthy Rute- & Turistfart, Ove Jensen, Stoltzes Rute & Turistbusser, Ole Jepsen, Engesvang Turistfart, som suppleant Allan Mørup, Mørups Turistfart
  5. Valg af et medlem til Turistsektoren, på valg er Lars Brøchner, Brøchners Biler
  6. Valg af et medlem til Rutesektoren, på valg er Per Nielsen, De Grønne Busser
  7. Valg af et medlem til Handicapsektoren, på valg er Poul Svendsen, Sydthy Rute- & Turistfart
  8. Valg af revisor og suppleant, på valg er Kim Nielsen, De Grønne Busser, som suppleant Ove Jensen, Stoltzes Rute & Turistbusser
  9. Indkomne forslag, herunder forslag der ønskes forelagt årsmødet
  10. Eventuelt

Forud for både middag og generalforsamling afholdes medlemsmøde med start fra kl. 16:30.

Tid og sted

Torsdag den 22. februar 2018 kl. 19.00 (bemærk medlemsmøde starter kl 16.30)

Rold Gl. Kro, Hobrovej 11, 9510 Arden

Program

Kl. 16:30 Jyske Bank orienterer om generationsskifte. Herefter en kort orientering om Danske Busvognmænds arbejde ved adm. direktør Michael Nielsen.

Kl. 18:00 Middag: Der serveres en 2 retters menu, hertil øl, vand, vin ad libitum – kredsen er vært.

Kl. 19:00 Kredsgeneralforsamling

Tilmelding

Alle medlemmer har modtaget en invitation på e-mail via Conference Manager, hvorfra tilmelding ligeledes foregår.