ForsideTuristbuskørselITD satte køre-/hviletid på dagsordenen

ITD satte køre-/hviletid på dagsordenen

Danske Busvognmænds direktør Steen Bundgaard var med, da ITD torsdag d. 8. februar satte køre-/hviletid på dagordenen på Axelborg i Købnehavn.

08-02-2013

ITD havde samlet både interesseorganisationer, folketingspolitikere, jurister, samt vognmænd og chauffører på Axelborg i København til konferencen "En fair behandling", der satte fokus sanktionssystemet omkring køre-/hviletidsregler i Danmark. Udgangspunktet var det såkaldte proportionalitetsprincip, som fra EU's side skal sikre at borgerne i de forskellige medlemslande sanktioneres på en måde, der står mål med den forseelse, de har begået.

Proportionerne i centrum

Netop proportionerne i strafudmålingen for brud på køre-/hviletidsreglerne var hovedtalernes pointer i de fire oplæg, der blev leveret. For alle er sådan set enige om, at køre-/hviletidsreglerne er vigtige for trafiksikkerheden og bør overholdes.

Også folketingspolitikker Flemming Damgaard Larsen var mødt op til den efterfølgende paneldebat. Til venstre Steen Bundgaard og Jakob Chr. Nielsen

Jacob Chr. Nielsen, direktør i ITD, understregede, at branchen selv har et ansvar for at køre-/hviletidsreglerne overholdes, men påpegede, at systemet for strafudmåling slet ikke er godt nok. Som det fremgik af Danske Busvognmænds direktør Steen Bundgaards oplæg, er det ikke alene den manglende graduering af strafudmålingen, der er problemet. Selv når vognmanden går i retten og vinder er omkostningerne så høje, at det er billigere bare at betale bøden på forhånd!

Der var generel enighed i branchen om, at små bagatelagtige overtrædelser ikke skal udløse enorme bøder og fratagelse af kørekortet. Det skortede heller ikke på gode ideer til, hvordan en distinktion mellem bagatelagtige forseelser og grove overtrædelser kan udformes. Men hvordan branchen kan få påvirket lovgiverne til at ændre det rigide bødesystem havde hverken deltagere eller konkrete oplægsholdere svar på.

Til branchens store skuffelse har den omtale Urbán-sag ved EF-domstolen - der klargjode at medlemsstaten skal sanktionere køre-/hviletidsovertrædelse forskelligt, hvis der er forskel i deres grovhed - desværre ikke haft de ønskede/logiske konsekvenser for justitsministeriets bøderegler på området.