Forfejlet kontrolbud

Roskilde Brandvæsen vandt kørslen i 2011 i et offentligt udbud og Danske Busvognmænd har lige siden stillet spørgsmål ved, om det gik rigtigt til. Desværre får det ikke Roskilde Kommune til at sætte en stopper for flere forfejlede og dyre kontrolbud.

09-05-2014

Danske Busvognmænd og Kjøbenhavns Vognmandslaug har holdt møde med borgmesteren i Roskilde, Joy Mogensen (S). Baggrunden var et regnskab for Roskilde Brandvæsen, der viser et underskud på ældrekørslen på 1,4 mio. kr. i 2013. Roskilde Brandvæsen vandt kørslen i 2011 i et offentligt udbud og Danske Busvognmænd har lige siden stillet spørgsmål ved, om det gik rigtigt til. Desværre får det ikke Roskilde Kommune til at sætte en stopper for flere forfejlede og dyre kontrolbud.

”Vi er som udgangspunkt glade for den indsats Roskilde Kommune med Joy Mogensen i spidsen har gjort for at komme et spadestik dybere i en sag, der for os virker helt uigennemsigtig. Det store underskud på 1,4 mio. kr. og de bortforklaringer, Roskilde Brandvæsens ledelse må ty til for at redegøre for situationen bekræfter i vores øjne, at beslutningen om at gennemføre et kontrolbud og efterfølgende vælge Roskilde Brandvæsen til at løse opgaven var den forkerte,” vurderer Lasse Repsholt, chefkonsulent i Danske Busvognmænd.

Roskilde Kommune er dog ikke nået frem til helt samme resultat. Et flertal i kommunen har i hvert fald besluttet, at Roskilde Brandvæsen også fremover skal afgive kontrolbud. Årlige regnskaber for de konkurrenceudsatte opgaver, mere gennemsigtighed, bedre forretningsgange for regnskabsføring og dataindsamling samt en omkostningsanalyse på tværs af alle Roskilde Brandvæsens områder er de forbedringer, der ifølge Roskilde Kommune skal sikre, at Roskilde Brandvæsen fremadrettet kan afgive brugbare kontrolbud. Derfor blev det også aftalt, at Joy Mogensen indkalder til et møde om et år, hvor nye regnskaber foreligger, og hvor resultaterne af de nye tiltag i Roskilde Brandvæsen måske kan anes.

”I lyset af, at man i Roskilde Kommune politisk har besluttet, at Roskilde Brandvæsen absolut skal spille en rolle som kontrolbyder, må vi nøjes med at glæde os over, at der måske kommer bedre styr på tingene. Regnskabet for 2013 viser dog, at der er lang vej igen. Hvis Roskilde Brandvæsen i 2014 har fået reduceret omkostningerne pr. tur til det beløb, de bød ind med i 2011, vil det i sig selv være meget overraskende for mig. Vores budskab til Joy Mogensen og Roskilde Kommune er, at de bør spare sig for flere ærgrelser i form af kontrolbud fra Brandvæsenet,” afslutter Lasse Repsholt.