ForsideTuristbuskørselDirektørskifte i horisonten

Direktørskifte i horisonten

Danske Busvognmænds nuværende direktør har besluttet sig for at gå på pension ved udgangen af 2017. Derfor har hovedbestyrelsen besluttet at ansætte den tidligere direktør på IRU´s kontor i Bruxelles, Michael Nielsen, som foreningens kommende direktør.

02-11-2016

Danske Busvognmænds nuværende direktør, Steen Bundgaard, fylder 65 år i slutningen af 2017. Steen har besluttet sig for at gå på pension ved udgangen af 2017 - altså om 14 måneder. Der har i Danske Busvognmænds hovedbestyrelse været arbejdet med forskellige modeller for foreningens fremtidige ledelse. Bestyrelsen har på et møde besluttet at ansætte den tidligere direktør på IRU´s kontor i Bruxelles, Michael Nielsen, som foreningens kommende direktør. En del medlemmer har allerede mødt Michael på Danske Busvognmænds årsmøde eller i forbindelse med studieture til Bruxelles og Kortrijk.

”Efter jeg de seneste 17 år har haft direktørstillinger inden for brancheforeningernes europæiske og globale paraplyorganisationer, senest hos IRU – den globale organisation for vejtransport - ser jeg frem til nu at arbejde endnu tættere med de enkelte vognmænd og operatører, hvor resultaterne af ens arbejde har en umiddelbar og direkte effekt,” udtaler Michael Nielsen.

Michael Nielsen har tidligere arbejdet for Danske Busvognmænds internationale paraplyorganisation IRU (International Road Union).

”Jeg ser det som min væsentligste rolle at sikre, at medlemmernes interesser bliver mødt bedst muligt. Derfor glæder jeg mig til, sammen med bestyrelsen, at fortsætte og udvikle samarbejdet internt i foreningen samt videreudvikle den service Danske Busvognmænd yder til medlemmerne. Yderligere vil jeg arbejde for at sikre, at vi i fællesskab får styrket det gode arbejde, der bliver udført såvel politisk som netværksmæssigt lokal, regionalt, nationalt samt internationalt,” afslutter Michael Nielsen.

Michael starter 1. september 2017 hos Danske Busvognmænd og tiltræder 1. januar 2018 som foreningens administrerende direktør.