ForsideKollektiv trafikBus Rapid Transit

Bus Rapid Transit

Bus Rapid Transit, eller BRT, er et koncept for bustrafik med store udviklingsmuligheder for danske byer og for dansk, kollektiv trafik.

21-09-2014

De større danske byer har de seneste år oplevet en betydelig befolkningstilvækst, der vil fortsætte de kommende år også. Denne udvikling medfører et større og mere intensivt transportbehov, der skal opfyldes med kollektiv trafik. Bus Rapid Transit vil derfor fremover blive et væsentligt værktøj i værktøjskassen i de danske byer, hvor der skal udvikles en bæredygtig mobilitet.

www.malmoexpressen.se

Hvis man løfter blikket, er der meget inspiration at hente både i Danmark, i vort naboland Sverige og verden omkring os.

www.plusway.dk - PlusWay er trafikselskabet Movias koncept for BRT.

www.brtisverige.nu - I Sverige er BRT allerede en realitet, og branchen (trafikselskaber, operatører og busfabrikanterne) er gået bredt sammen for at udvikle konceptet i svensk sammenhæng.

www.uitp.org - Den internationale organisation for kollektiv trafik UITP fremhæver BRT som en effektiv og bæredygtig måde at øge mobiliteten i byer af alle størrelser.