ForsideTuristbuskørselØstrigsk mindsteløn fra 1. januar 2017

Østrigsk mindsteløn fra 1. januar 2017

Østrig har pr. 1. januar 2017 indført mindsteløn for udenlandske arbejdere, herunder chauffører.

13-01-2017

Vi arbejder på at få alle detaljer på plads, men det ser ud til at al kørsel undtagen transit er omfattet. Det vil sige cabotage, rundture med lukkede døre og vendeture.

Ifølge de informationer vi har vil der ikke være problemer for danske chauffører med at overholde de østrigske mindstelønssatser, men derfor er der alligevel flere ting der skal gøres/medbringes.

Inden afrejse til Østrig skal man forudregistrere hver enkelt tur på følgende link
(Hvis det ikke er muligt at udfylde forudregistreringen elektronisk, råder DB til, at man udskriver formularen og udfylder den jf. nedenfor. Formuleren kan hentes som pdf-kopi her.)

Side 1 omhandler:

Pkt. 1 Arbejdsgiveren
Pkt. 2 Direktøren
Pkt. 3 Chaufføren selv
Pkt. 4 Turens ordregiver
Pkt. 5 Den pågældende turs længde
Pkt. 6 Opholdssted i Østrig (der er mulighed for at påføre flere hoteller)
Pkt. 7 Sæt kryds ved ”From the contact person indicated in point 3)

Side 2 er oplysninger om chaufføren

Du kan få opklaret de typiske spørgsmål som DB får vedrørende formularen og mindsteløn her: Spørgsmål og svar vedr. mindsteløn i Østrig.

Derudover skal følgende dokumenter medbringes på turen:

  • Attest A1 (beviset på at lønmodtageren er omfattet af dansk social sikring ved arbejde i udlandet, tidligere E101)
  • Kopi af ovennævnte forudregistrering
  • Kop af den originale danske ansættelseskontrakt samt en tysk/engelsk oversættelse (medlemmer af TA kan rekvirere den tyske oversættelse ved henvendelse til DB's sekretariat)
  • Lønseddel (skal være forståelig på tysk - dvs. enkeltord som diæter, løn, tærepenge, døgnbetaling oversættes til hhv. Diäten, Lohn, Zehrgeld, Tagesbezahlung - du kan finde en palør til oversættelse af lønsedler her.)
  • Dokumentation for betaling af løn (f.eks. kvittering for udbetaling af løn fra jeres lønbehandler eller kvittering/kontoudskrift fra egen bank - skal være forståelig på tysk jf. ovenstående punkt)

Opdateres løbende (17.01.2017)

Danske Busvognmænd har hørt fra flere medlemmer, at den forudregistrering, som skal laves elektronisk, er kompliceret at udfylde og ikke til at sende.  Hvis I ikke kan sende elektronisk anbefaler vi indtil videre, at I printer og udfylder forudregistreringen samt noterer på blanketten (på tysk), at I har forsøgt at sende det elektronisk, men at det ikke kunne lade sig gøre. Sæt gerne firmastempel og underskrift nedenunder.

Eksempel på tekst:

"Es ist momentan leider nicht möglich das elektronische Formular zu ausfüllen und einschicken."